top of page
Hindi ako totoong nalunod.? ?STELLA MONDRAGON.
   Tila misteryo pa rin sa lahat ang pagkamatay ni Stella Mondragon kahit pa limang taon na ang lumipas simula noong hapon na iyon. Nagpakamatay raw ang dalaga nang dahil sa labis na depresyon, at ang nakapagtataka pa roon ay masigla naman ito at tila ba walang kaproble-problema noong mga araw bago siya nag-suicide. Isa lamang ang nakakaalam ng tunay na pangyayari, at ang taong iyon ay walang iba kundi ang pinakamatalik niyang kaibigan na si Katrina Diaz.
    Si Katrina ang naging testigo sa nangyari, at siya rin ang nagsalaysay sa imbestigasyon kung paano tumalon mula sa tulay ang kaniyang matalik na kaibigan. Pinaniwalaan naman kaagad ng mga awtoridad at magulang nila ang salaysay, ngunit muling mauungkat ang kaso ng pagkamatay ni Stella limang taon ang nakalipas nang dahil sa paglitaw ng kaniyang natitirang bangkay. Isa kasi sa mga kaibigan nila ang naging masugid na imbestigador at nagboluntaryong imbestigahang muli ang kaso. Siya ay nagngangalang Azirelle Perez, ang lalaking handang mabigyan ng linaw ang totoong nangyari kay Stella. 
    Matutuklasan pa ba nila ang tunay na nangyari noong hapong iyon? Will everyone believe in Katrina?s side of the story? Or they will find out the truth that Stella didn?t really drowned herself? Read and find out.

Drowned - Dust Jacket

SKU: DJAG15083788
$21.00Price
 • Abegail Alameda Angelito
bottom of page