top of page
Itinulak ako ng hanging patungo sa tulay ng dapat paroonan� tulay na matatawiran kapag nangingilag ang ika nila�y tamang daan.
Pero ang tulay ay �di lamang daanan, kundi isang nilalang na handang tumulong patungo sa tunay mong tahanan.
He�s the sun when my life�s covered with darkness; the bridge when I get lost. I feel the love and warmth and kindness, but why do everytime the wind blows, the memories walk on their fiercest fashions?

Memory of the Wind

SKU: 9789354904592
$11.00 Regular Price
$10.78Sale Price
  • Hueghin
  • a. Items are non refundable and cannot be cancelled once order is placed.
bottom of page