top of page

 Dahil sa magandang mukha at katawan, hindi lang kilala bilang isang modelo si Gieselle, matunog din ang kanyang pangalan dahil sa mga hindi seryosong relasyon. Pero nagbago ang lahat nang pilitin siya ng kanyang lola na umuwi muna sa probinsiya. May inireto sa kanya ang matanda, apo ng matalik nitong kaibigan. Hindi pa man niya nakikilala ang lalaki�y umani na ito ng iba�t ibang lait mula sa kanya. Kahit tinanggihan na niya ang kanyang lola, pursigido pa rin itong ipakilala siya sa lalaki. Madalas siyang isinasama sa novena, pagrorosaryo, sa kapilya at sa simbahan sa pagbabakasakaling magkikita at magkakakilala silang dalawa ng binata pero sadyang mailap ang pagkakataon para sa kanila. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon at lugar ay nagkita silang dalawa ng inireto sa kanya. Lahat ng panglalait niya rito ay napalitan ng labis na paghanga. Paano paiibigin ni Gieselle ang lalaking mailap sa kanya? Kahit ang ngiti nito at atensiyon ay hirap pa siyang makuha. Dumagdag pa sa kanyang iisipin ang nagbabalik nitong nobya. Magagawa ba niyang hilumin ang nasaktang puso ni Martin? O sa huli�y ang dating nobya pa rin nito ang pipiliin? Mahuhulog ba ang loob ng binata sa kanya? O ang puso niya ang tuluyang bibigay?

BUBBLY

SKU: APR28001
$18.00 Regular Price
$17.10Sale Price
  • Paperback