top of page

Isa si Isabela sa mga taong  pinalad na malaman ang araw ng kan�yang kamatayan. Matagal na  n�yang inihanda ang kan�yang sarili sa pagdating ng araw na �yon, at sinugurado n�yang magiging makabuluhan ang nalalabing araw niya  sa mundo. Ngunit sa kahandaan niya sa pagdating ng araw na �yon, ay nakakilala s�ya ng isang estrangherong walang paki-alam  sa buhay ng iba � ang lalaking seryoso, tahimik, walang kaibigan, at kailanman ay hindi makitaan ng ngiti sa kan�yang mga labi. 

     Sa pag-krus ng kanilang mga landas, matulungan kaya si Isabela ng  isang matamlay na estranghero na matupad ang lahat ng nasa Dying  List niya? O s�ya ang tutulong dito, para makita nito ang makulay na buhay sa mundong kanilang tinatapakan. 

     Sa mundong mapaglaro, makabuo kaya sila ng ala-alang babaunin ni Isabela sa kabilang buhay, o mananatili nalang �tong isang pangyayaring maiiwan sa  mundong kanilang sinilangan? 

Her Dying List

SKU: APR30003
$13.00 Regular Price
$12.35Sale Price
  • Paperback

bottom of page