top of page
Bumalik si Gianna sa buhay ni Brayden, ngunit gagawin ng lalaki ang lahat ng makakaya upang iwasan ang dalaga. Alam niyang hindi mabuti para sa kanya ang babae dahil wawasakin lang nito ang kanyang puso. 
Subalit nasisiyahan naman si Gianna na ipakita sa binata na may epekto pa rin siya rito?na may damdamin at pagnanasa pa rin ito para sa kanya. Kaya lang, siya na naman ang masasaktan nang sobra sa pagkakataong ito dahil may iba nang gustong pakasalan ang binata. Paano na ang pag-ibig niya para kay Brayden? Malalaman kaya ng binata ang dahilan kung bakit niya ito iniwan noon bago pa man mahuli ang lahat?

His Glamorous Kryptonite

SKU: 9789356976443
$13.00Price
  • Darla Tverdohleb
  • All items are non returnable and non refundable