top of page
Kerala’nın epik destanı ve içlerindeki kadınlar; her ikisi de eşsiz, canlı, eleştirel ve etten kemiktendir. Okuyucu onlarla birlikte seyahat eder, sihirli gerçekçilikle dolu, aydınlatıcı, yürek ısıtan, zaman zaman korkutucu ve sorgulayıcı, ancak tamamen kişisel bir yolculuğa çıkar; bu yolculuk dolambaçlı bir şekilde ilerler. Roman, kadın olmanın neşesi, acısı, güzelliği ve ihtişamı hakkındadır. Kadınların özgürlük, kariyer ve eşitlik arayışını örer ve Ammu ve Jennifer adlı iki merkezi karakter aracılığıyla hayat bulur. Onlar Komünistlerle, Aşırı Milliyetçilerle ve dini fanatiklerle yüzleşirler ve ataerkillik, kaste, cinsiyet, cinsellik ve adalet kavramlarını sınarlar. Kişilikleri birbirine zıt olsa da, aynı hedeflere sahiptirler. Tanrının Kendi Ülkesi ve kadınlar ayrılmaz bir şekildedir. Toplumun her kesimine ait olarak, erkek egemenliğine meydan okurlar, kadınların aynı rolü ve saygıyla yaşama hakkının olduğunu sağlamlaştırırlar.

Kadınlar Tanrı'nın Kendi Ülkesi

$15.00Price
  • Varghese V Devasia
  • All items are non returnable and non refundable
bottom of page