top of page
Ang buhay na ito ay mayroong LANDAS na tinatahak. Kung saan iba't ibang kaganapan ang dumarating sa bawat araw. Nakararanas ng kapighatian, kabiguan, at mga pasakit. Subalit sa dulo nito naroon ang TAGUMPAY. 
Layunin ng librong ito na makapagbigay pag-asa at makapagbigay inspirasyon na bagama't humaharap tayo sa DILIM ng buhay ay maaari pa rin tayong makakita ng LIWANAG.

Landas

SKU: 9789355971678
$8.00Price
  • Rojo Boy Gamino
  • All items are non returnable and non refundable
bottom of page