top of page

"İnsanın varoluşu üzerine bir arabuluculuk olan roman, darağacına
götüren başlıca boyun eğdirme kaynakları olan hukukun, siyasetin,
dinin ve Tanrı’nın korkutucu yüzünü vurgular. İnsani ya da ilahi
iktidar, şiddet ve boyun eğmeden doğar, dalkavuklukla gelişir ve
kullukla kutsallık kazanır. Derin felsefi, keskin psikolojik, baştan
çıkarıcı insani ve evrensel olarak toplumsal olan bu kitap, insanlığın
esaretinin, çatışmalarının, yabancılaşmasının ve beklentilerinin bir
özeti niteliğindedir. Hikaye, bir kez bile görmediği küçük bir kıza
tecavüz etmek ve öldürmekle suçlanan, on bir yıldır mahkum olan
Thoma Kunj’un hikayesidir. Bir politikacının oğlu için günah keçisi
olduğunu hiç bilmiyordu. Razak farklıydı; Thoma Kunj onunla
hapishanede tanıştı. Razak on üç yaşındayken Kerala’daki evinden
Arabistan’a kaçmış ve hurma yetiştiricisi Akeem’in cariyelerine
hizmet etmesi için bir hareme götürülmüş. Hadım edilen Razak
cehennem azabı çekmiş ve on dokuz yıl sonra saraydan kaçarak
Kerala’ya dönmüştür. İktidarsız bir Razak evlendi ve kısa süre sonra
karısını ve onun sevgilisini öldürdü. Başka bir anlamda, o da suçsuzdu.
Darağacında, maskeli Thoma Kunj, Razak’ın zayıf çığlığını,
insanlığın ıstırabını duydu."
 

Mahkumun Sessizliği

$13.00Price
  • Varghese V Devasia
  • All items are non returnable and non refundable