top of page

"Sen bir yaln?z kurt olarak tan?mlanm??t?n. Ya??ndan gurur
duyuyorsun ve insanlar?n arkandan s�yledi?i b�t�n sa�mal?klarla
ilgilenmiyorsun. Ancak, �Sana ?unu s�yleyeyim... annen hi�bir
zaman yan?ndan ayr?lmaz. Seni seviyorum anne ve her zaman
sevece?im� d�?�ncesini dile getirdi?inde, Abhi t�m ili?kilerini
kendi kurallar? do?rultusunda ya?am??t?r ve kurallar? b�kmenin
pe?inde de?ildir. Ancak bu s?rad??? ya?am tarz? i�in ne kadar bir
bedel �demi?tir? Abhi�nin ili?kilerinde gezinirken, burada bir d�?�?
orada bir y�kseli? ya?ayacaks?n, dolay?s?yla emniyet kemerini s?k?ca
ba?la. Bu hikaye, hem kahramanlar?n hem de herhangi bir ki?inin
ili?kilerinin yans?mas? kadar anlaml?d?r."
 

Mahsurlar - Dust Jacket

SKU: DJAG15082628
$19.00Price
  • Shruti S Agarwal
bottom of page