top of page

"Mahilig talaga akong magsulat. Be it simple love stories, personal experiences, pespectives o opinyon sa iba’t ibang pangyayari sa paligid o sa mga napapanahong usapin, lalo na ang tungkol sa aking tunay at iba’t ibang saloobin na madalas ay hindi ko nasasabi nang harapan sa ibang tao.
At sa pamamagitan ng inyong mababasa na iba’t ibang mga pag-“muni-muni” na naibahagi ko sa bawat pahina ng librong ito, maging repleksiyon din sana ito ng inyong sariling mga karanasan sa pang-araw-araw na kuwentong-buhay na dumarating sa atin – simple man o ordinaryo sa paningin ng iba, pero may malalim na kahulugan at may dulot na kabuluhan para mas mapahalagahan natin ang ating mga sarili at magpatuloy sa buhay."

Muni-Muni Ni Di

SKU: 9789357148771
$10.00Price
  • Dayana
  • All items are non returnable and non refundable