top of page
What would happen if you trapped in the body which is half good and half evil? Is it a blessing for you or a curse of your existence?
"I trapped within this body which is half good and half evil, the only key to destroy the evil inside of me is to kill my own self." - Nichie Salcedo
  Sa isang dimensyon ng mundo na nakakubli sa mata ng mga tao bilang isang normal na lugar ay iniisip ni Nichie Salcedo na isa lamang siyang hamak na millennial na may tinatakasang bagsik ng nakaraan, mula sa pagkamatay ng kanyang mga magulang hanggang sa pagkamatay ng matalik niyang na kaibigan na si Marie. Kaya napagdesisyonan ng kanyang kuya Keyden na lumipat sila ng tirahan at e-enroll si Nichie sa Halton Academy, na sa palagay niya ay makakabuti ito sa nakababatang kapatid.  Ngunit lingid sa kaalaman ni Nichie na siya pala ang naging bunga ng bawal na pagmamahalan ng kanyang mga magulang kaya taglay nito ang isang sumpa na sisira sa buo nitong angkan.
"Mahal na mahal kita Nichie subalit, ang nakasaad sa propisiya ay ikaw lang ang natatanging bituin na para sa kanya." - Unknown
Hindi ito pangkaraniwang kwento, kumapit ka hanggang dulo sapagkat hindi ito tulad ng relasyon niyong nauwi sa pagbabago. Tama na pagpapaka-martyr! Magbasa ka na lang.

Origin of the Fusion

SKU: 9789356458208
$18.00Price
  • Geraldine Rosete Ni�o (Purple Tips)
  • All items are non returnable and non refundable
bottom of page