top of page
Ang mundo ay magulo at hindi patas ayon sa pagkakaintindi ng iba, maaaring dahil ito sa karanasan nila sa buhay kung saan sa tingin nila ay nabuhay at ipinananganak sila sa mundo upang maghirap o di kaya ay sa tingin nila na wala silang rason upang mabuhay sa mundo dahil nag-iisa sila o dahil wala na silang papel na ginagampanan. Maari rin namang masabi ng ibang tao na ang mundo ay maganda at puno ng magagandang bagay dahil nagkaroon sila ng magandang karanasan.
Samantala kung uunawaing mabuti tama bang husgahan ng isang tao ang mundo nang walang mabuting pang-unawa sa mga pangyayari at nang walang sapat na kaalaman kung ano ang mundo para sa lahat ng mga nilalang na may buhay.

Pagtuklas

SKU: 9789354908736
$8.00Price
  • Angel Angnganay
  • All items are non returnable and non refundable
bottom of page