top of page
Sina Margie, Enrico, Paula, at Fred ay matalik na magkakaibigan. Ang dalawang lalaki�y parehong umibig kay Margie. Sa kabiguan sa pag-ibig na nalasap ni Fred, balikat ni Paula ang kanyang nasandalan. Hindi lang balikat ang ipinagkaloob ni Paula dahil sa lihim na pag- ibig kay Fred kundi ang kanyang buong pagkatao. Itinuturing ni Fred na aksidente lamang na mabuntis n�ya si Paula at ang aksidente ay palaging may kaakibat na pananagutan. Kahit mag- asawa na�y hindi maiwasan ni Paula na manibugho kay Margie sa kaalamang ito ang iniibig ni Fred, ngunit hindi si Margie ang matinding karibal ni Paula kay Fred kundi si Estella na nagmula sa bahay aliwan na nakaulayaw ni Fred ng isang gabi. Isang gabing pagpapaalpas ng init ng katawan na magbubunga ng isang buhay, buhay na ebidensya ng kataksilan ni Fred, na habangbuhay na mag- uugnay sa kanila ni Estella. Gagawin ni Estella ang lahat masolo lamang si Fred, ang abot-langit na paghahangad nito sa pag- aari ng iba, ang naglalagablab nitong poot ang magdadala sa isa ng kamatayan.

Puno't-Dulo

SKU: 9789354904240
$13.00 Regular Price
$12.74Sale Price
  • Gemma Villanueva Ca�ete
  • All items are non returnable and non refundable