top of page
What happens if we put one hot lady, two strangers, and a bag of two billion pesos cash in a small island?     
Si Athena Mirabelle ay isang sexy at magandang modelo. Papunta siya sa Singapore upang maisalba sana ang nanganganib niyang career. Little did she know, she will be stranded to an island with two handsome strangers right after their plane had crashed.      
Makakaalis pa ba silang tatlo sa islang iyon? O wala ni isa sa kanila ang matitirang ligtas? Will Athena be able to find out who she could trust between these two strangers? Read and find out.

Stranded

SKU: AG12203
$10.00 Regular Price
$9.50Sale Price
 • Paperback