top of page
Gianne Calex Lim, ang kaisa-isang anak ng tanyag na negosyanteng sina Don Luiz Lim  at Madame Margarette Lim. Kinikilala niya ang sarili bilang natatanging eredero ng lahat ng kayaman ng magulang niya.
Nag-aaral siya ng abogasya  sa kilalang Elite University sa bansa na magulang niya din ang nagmamay-ari. Arogante, ang madalas itawag sa kanya ng lahat dahil bisyo niya ang manloko ng mga babae na sa huli ay iiwan niya rin. 
 Perpektong katangian ang ipinanglalarawan sa kanya dahil sa guwapo niyang mukha, matangos na ilong, mapupungay na singkit na mata, maputing balat, at ang kanyang pagiging likas na matalino bukod pa sa matipuno niyang pangangatawan. 
Sa hindi inaasahang pangyayari, makikilala niya ang babaeng magiging kahinaan niya at makapagpapabago sa pagkatao niya. Siya si Bianca Amelie Dee na aksidente niyang nakahalikan sa isang magandang lugar.

The Arrogant Heir - Dust Jacket

SKU: DJAG15083838
$26.00Price
  • Emms Kafes