top of page
Pinagdarasal ko na sana ito ang una at hindi ang huling pagkakataon. Isisigaw ng isip ko ang pangalan mo hanggang sa makita kitang muli. Ito ang mga salitang hindi ko kayang sabihin habang papaalis ako. Nahiwagaan ako nang makilala kita. Sana hindi ka umibig sa iba. Sana huwag mong hayaang may maghintay sa�yo.
Nakilala ni Calypso �Caly� Ferrer, isang 25 year old na nagtatrabaho sa isang publishing company, ang coffee maker na si Leo Vargas sa cafe na kaharap ng kaniyang pinagtatrabahuan at unti-unti niyang nakikilala ito. Ngunit may mga pagkakataon nga talaga na magpapalayo sa dalawa. Isang pagkakataon na kahit kailan ay hindi inaasahan ni Caly lalo na nang malaman niya kung sino at ano si Leo Vargas.

The Coffee Maker

SKU: 9789355972071
$11.00 Regular Price
$10.78Sale Price
  • Danica Bonete Montes
  • a. Items are non refundable and cannot be cancelled once order is placed.