top of page
Hindi natin kahit kailan malalaman kung hanggang saan mananatili ang kasiyahan. One time you are happy, the next time you're on despair. Isang araw, mananakit ang panga mo kakatawa pagkatapos ay sa susunod na araw ay magmumugto ang mata mo sa labis na pag-iyak.       Labis na kinaiinggitan ng karamihan ang pag-iibigan ni Felicity at Cornell. Para itong mga estudyante lang sa hayskul na purong kilig at tuwa. Ngunit dahil sa isang pangyayari, magagawa nilang kalimutan ang lahat. Magagawa nilang kalimutan ang rason at ang pinagmulan ng lahat.   Hindi na magagawang manganak ni Felicity dahil sa malagim na aksidenteng iyon. Hindi na niya magagawang masuklian ang ginagawa ng asawa para sakanya.   She can't bear a child.   Sa bawat araw ay parang mas palakas nang lalakas ang pagtusok ng matulis na punyal sa loob niya. But actually, she has a choice'an only choice. Kailangan niyang humanap ng surrogate mother sa lalong madaling panahon nang sa ganoon ay hindi magtagal sa sistema niya ang sakit at guilt na nararamdaman. Desperada na siyang gawin ang lahat para sa asawa, desperada na siyang makahanap ng solusyon.

The Martyr Wife - Dust Jacket

SKU: DJAG15084286
$30.00Price
  • Paperback